Cà Phê Nhân Thương Phẩm

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Cà phê nhân thương phẩm (Commodities Coffee) là những loại cà nhân xuất khẩu phổ biến của Việt Nam sang các quốc gia lân cận và toàn thế giới.
Gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu cà phê, chúng tôi tự hào mang đến bạn bè quốc tế sản phẩm cà phê xanh chất lượng vượt trội, tinh hoa của nền nông nghiệp đất Việt.
Một số sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi có thể kể đến như:
****** ROBUSTA COFFEE
1/ GRADE 2 SCREEN 13 – 5%BB
2/ GRADE 1 SCREEN 16 – 2%BB
3/ GRADE 1 SCREEN CLEAN
4/ GRADE 1 SCREEN 16 WET-POLISHED
5/ GRADE 1 SCREEN 18 – 2%BB
6/ GRADE 1 SCREEN 18 CLEAN
7/ GRADE 1 SCREEN 18 WET-POLISHED
****** ARABICA COFFEE
1/ SCREEN 14 UN-WASHED
2/ SCREEN 16 UN-WASHED CLEAN
3/ SCREEN 16 UN-WASHED CLEAN
****** EXCELSA COFFEE
1/ SCREEN 16+ UN-WASHED – 2%BB
2/ SCREEN 13 UN-WASHED – 5%BB

70,000VND779,000,000VND
70,000VND779,000,000VND
70,000VND779,000,000VND
70,000VND779,000,000VND
70,000VND779,000,000VND
120,000VND1,748,000,000VND
120,000VND1,748,000,000VND
120,000VND1,805,000,000VND
120,000VND1,900,000,000VND

Cà Phê Nhân Thương Phẩm

Vietnam Excelsa Coffee – Green Bean Screen 13

70,000VND744,000,000VND

Cà Phê Nhân Thương Phẩm

Vietnam Excelsa Coffee – Green Bean Screen 16+

70,000VND781,200,000VND