CÀ PHÊ NHÂN SỐNG

Hiển thị tất cả 28 kết quả

Cà phê nhân sống thương phẩm, Cà phê nhân sống chất lượng cao, Cà phê nhân sống đặc sản

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Arabica Cầu Đất sàng S18

90,000VND95,000VND

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Arabica Lạc Dương sàng S16+

102,000VND110,000VND
-3%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Honey sàng S14

Original price was: 64,000VND.Current price is: 62,000VND.
-2%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Honey sàng S16

Original price was: 68,500VND.Current price is: 67,000VND.
-1%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Honey sàng S18

Original price was: 70,500VND.Current price is: 70,000VND.
-4%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta 98 sàng S14

Original price was: 52,000VND.Current price is: 50,000VND.
-7%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta 98 sàng S16

Original price was: 64,500VND.Current price is: 60,000VND.
-7%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta 98 sàng S18

Original price was: 64,500VND.Current price is: 60,000VND.
-4%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta 90 sàng S16

Original price was: 52,000VND.Current price is: 50,000VND.
-3%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta 90 sàng S18

Original price was: 52,000VND.Current price is: 50,500VND.
-3%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Clean sàng S16

Original price was: 47,500VND.Current price is: 46,000VND.
-4%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Clean sàng S18

Original price was: 48,000VND.Current price is: 46,000VND.
70,000VND779,000,000VND
70,000VND779,000,000VND
70,000VND779,000,000VND
70,000VND779,000,000VND
70,000VND779,000,000VND
120,000VND1,748,000,000VND
120,000VND1,748,000,000VND
120,000VND1,805,000,000VND
120,000VND1,900,000,000VND

Cà Phê Nhân Thương Phẩm

Vietnam Excelsa Coffee – Green Bean Screen 13

70,000VND744,000,000VND

Cà Phê Nhân Thương Phẩm

Vietnam Excelsa Coffee – Green Bean Screen 16+

70,000VND781,200,000VND
-7%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Chế biến Ướt S14

Original price was: 63,500VND.Current price is: 59,000VND.
-4%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Chế biến Ướt S16

Original price was: 67,500VND.Current price is: 65,000VND.
-5%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Chế biến Ướt S18

Original price was: 69,500VND.Current price is: 66,000VND.
-1%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Culi sàng S16+

Original price was: 50,500VND.Current price is: 50,000VND.