CÀ PHÊ NHÂN SỐNG

Hiển thị tất cả 28 kết quả

Cà phê nhân sống thương phẩm, Cà phê nhân sống chất lượng cao, Cà phê nhân sống đặc sản

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Arabica Cầu Đất sàng S18

90,00095,000

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Arabica Lạc Dương sàng S16+

102,000110,000
-3%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Honey sàng S14

62,000
-2%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Honey sàng S16

67,000
-1%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Honey sàng S18

70,000
-4%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta 98 sàng S14

50,000
-7%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta 98 sàng S16

60,000
-7%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta 98 sàng S18

60,000
-4%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta 90 sàng S16

50,000
-3%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta 90 sàng S18

50,500
-3%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Clean sàng S16

46,000
-4%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Clean sàng S18

46,000
70,000779,000,000
70,000779,000,000
70,000779,000,000
70,000779,000,000
70,000779,000,000
120,0001,748,000,000
120,0001,748,000,000
120,0001,805,000,000
120,0001,900,000,000

Cà Phê Nhân Thương Phẩm

Vietnam Excelsa Coffee – Green Bean Screen 13

70,000744,000,000

Cà Phê Nhân Thương Phẩm

Vietnam Excelsa Coffee – Green Bean Screen 16+

70,000781,200,000
-7%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Chế biến Ướt S14

59,000
-4%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Chế biến Ướt S16

65,000
-5%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Chế biến Ướt S18

66,000
-1%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Culi sàng S16+

50,000