Coffee Shops

Hiển thị 1–30 của 67 kết quả

CÀ PHÊ RANG PHA MÁY & MOKA-POT

Golden Birds – Arabica Blend

180,000

CÀ PHÊ RANG PHA MÁY & MOKA-POT

Golden Birds – Vietnamese Espresso

130,000
-20%
120,000

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Arabica Cầu Đất sàng S18

90,00095,000

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Arabica Lạc Dương sàng S16+

102,000110,000
-3%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Honey sàng S14

62,000
-2%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Honey sàng S16

67,000
-1%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Honey sàng S18

70,000
-4%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta 98 sàng S14

50,000
-7%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta 98 sàng S16

60,000
-7%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta 98 sàng S18

60,000
-4%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta 90 sàng S16

50,000
-3%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta 90 sàng S18

50,500
-3%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Clean sàng S16

46,000
-4%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Clean sàng S18

46,000

Sản Phẩm & Dịch Vụ

Arabica Cầu Đất Blend – signature

120,0001,000,000

Sản Phẩm & Dịch Vụ

Specialty Natural Arabica Coffee S16+

150,0001,300,000

Sản Phẩm & Dịch Vụ

Specialty Honey Arabica Coffee Sieve 16+

150,0001,300,000

Sản Phẩm & Dịch Vụ

Specialty Washed Arabica Coffee S16+

150,0001,300,000

Sản Phẩm & Dịch Vụ

Specilty Typica Coffee

800,0008,000,000
70,000779,000,000
70,000779,000,000

Sản Phẩm & Dịch Vụ

Specialty Bourbon Coffee

800,0008,000,000