Kiến thức cà phê

Cập nhật các thông tin cần biết về cà phê, từ công đoạn sơ chế cà phê nguyên liệu arabica, robusta… cho đến các rang xay, pha chế cafe. Cũng như các dụng cụ pha chế cà phê chuyên nghiệp và các trải nghiệm về cà phê từ farm to cup…